Contact us

Turfstekerstraat 63
1431 GD Aalsmeer
+31 297 347166
+31 297 347176
mr. B. Schoenmaker
mr. B. Heijmeijer

Via social media

Ben Schoenmaker has his own column in the Ondernemerscafé on Radio Aalsmeer

This blog has no translation.
Belang van goede afspraken tussen aandeelhouders of vennoten

Belang van goede afspraken tussen aandeelhouders of vennoten

Veel BV’s hebben meer dan één aandeelhouder. Een VOF kent ook meerdere vennoten. Daarbij is de kans aanwezig dat er vroeg of laat onderling fricties ontstaan. Want iedere aandeelhouder/vennoot neigt meestal voor zijn eigen belang te kiezen. Zulke situaties kunnen tot verlamming van de onderneming leiden, met alle gevolgen van dien.

Voorbeelden van zulke situaties: 

een aandeelhouder treedt uit en start een concurrerende onderneming; als het bedrijf in zwaar weer komt weigert één vennoot om uit privé gelden te fourneren, terwijl de anderen dat wel doen; een aandeelhouder wordt ziek en kan niet langer voor het bedrijf werken, maar claimt wel salaris en dividend en stemt gewoon mee; uw zakenpartner gaat scheiden en zijn ex krijgt de aandelen …..

Zomaar wat situaties die als zeer frustrerend ervaren kunnen worden door de wel ‘loyale’ aandeelhouder /vennoot. Het vooraf maken van goede afspraken onderling kan dergelijke problemen voorkomen. Zo kunnen er regelingen worden gemaakt over:

  • het commitment jegens elkaar en het niet verkopen /uittreden in de eerste jaren na de start,
  • de exit en het verplicht aanbieden van de aandelen in sommige situaties,
  • de toetreding van een nieuwe aandeelhouder,
  • de positie van een minderheidsaandeelhouder,
  • de benoeming en bezoldiging van bestuurders / vennoten,
  • geheimhouding van bedrijfsgegevens,
  • non-concurrentie met de onderneming,
  • een boeteclausule voor het geval de afspraken niet worden nagekomen,
  • het dividendbeleid en doen van kapitaal-stortingen,
  • hoe aandeelhouders/vennoten zullen handelen bij geschillen.

 

Dergelijke afspraken kunnen mondeling worden gemaakt, maar die zijn dan wel lastig aantoonbaar. Het is beter om de afspraken op papier vast te leggen. De start van de samenwerking is het beste moment om dergelijke afspraken vast te leggen. Mocht dat toen niet zijn gebeurd en de relatie is nu nog goed, dan is het raadzaam om nu alsnog alles goed te regelen.

Regel dit bij voorkeur niet in de statuten, want die zijn door iedereen bij de KvK op te vragen. Ook moeten de statuten via de notaris worden vastgelegd. Dat geldt ook als je de afspraken na verloop van tijd wilt wijzigen. Het is praktischer om die afspraken vast te leggen in een aandeelhouders- overeenkomst of een VOF-akte. Dan blijven de afspraken binnenskamers en als u ze na verloop van tijd gewijzigd wilt zien, kunnen partijen dat zelf doen, zonder notaris.

Wij zijn u bij het opstellen of wijzigen van dit soort afspraken graag van dienst.Goed geregeld!

Mr Ben Schoenmaker

Mr Ben Schoenmaker

Aalsmeer, 7 januari 2019, Mr Ben Schoenmaker
Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation
+31 297 347166

Terug naar overzicht

nl en de