Contact us

Turfstekerstraat 63
1431 GD Aalsmeer
+31 297 347166
+31 297 347176
mr. B. Schoenmaker
mr. B. Heijmeijer

Via social media

Ben Schoenmaker has his own column in the Ondernemerscafé on Radio Aalsmeer

This blog has no translation.
Economische sancties

Economische sancties

We leven dezer dagen niet alleen in onzekerheid over overheidsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus, maar ook met betrekking tot een ander fenomeen dat steeds verder om zich heen lijkt te grijpen: economische sancties.

 

Als het ene land iets doet wat het andere niet zint, worden steeds vaker pardoes sancties opgelegd. Zo dreigen nu bijvoorbeeld weer sancties van de EU tegen het VK, omdat in het Britse parlement een wet is voorgesteld waarmee bestaande afspraken met de EU worden opengebroken. Die sancties zijn divers van aard, maar sommige kunnen ook gevolgen hebben voor u als u goederen im- of exporteert of werkt met vanuit het buitenland afkomstige goederen.

 

Een relatief onschuldig voorbeeld van een sanctie is het verhogen van importtarieven. Ook komt het voor dat bepaalde goederen niet meer aan bepaalde personen of een land geleverd mogen worden, en het komt zelfs voor dat u niet indirect betrokken mag zijn bij bepaalde transacties. Doet u dat toch, bewust of onbewust, dan riskeert u dat er achteraf boetes aan u worden opgelegd, of erger, dat het overgemaakte bedrag in beslag wordt genomen. Voor meer informatie over sanctiemaatregelen: https://www.nvb.nl/themas/veiligheid-fraude/sanctiemaatregelen/

 

De VS hanteert zijn eigen sancties afhankelijk per land: zie https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information

 

De effectiviteit van de sancties van met name de VS is groter dan op het eerste gezicht lijkt. Het betreft namelijk ook simpele betalingen in US-dollars, zelfs als die betalingen op het eerste gezicht geheel buiten de USA plaatsvinden.

 

Ook al is een prijs in een andere munteenheid afgesproken, in het internationale betalingsverkeer vinden bankoverschrijvingen veelal in dollars plaats. Dollarbetalingen worden voor veruit het grootste gedeelte in de VS afgehandeld, ook als beide banken verder helemaal niets met de VS te maken hebben. Alleen al doordat de betaling via de VS loopt, valt de transactie onder de sanctiewetgeving onder de Amerikaanse sancties.

 

Een recent voorbeeld: een Duitse groothandel had een grote partij Cubaanse sigaren geïmporteerd. De EU kent geen sancties tegen Cuba, dus niets aan de hand. Vervolgens kocht een Deense handelaar een partij van deze sigaren. Denemarken is geen euroland. De betaling tussen de banken werd in dollars afgewikkeld. 26.000 dollar, om precies te zijn. De dollartransfer tussen de twee Europese banken werd via de VS afgewikkeld. De VS constateerden dat het een betaling betrof voor goederen die onder VS-sancties vallen, en dus werd het bedrag van 26.000 dollar in beslag genomen. Bovendien waren de banken in overtreding, aangezien zij de transactie hadden mogelijk gemaakt.

 

Volgens de Europese regels hebben noch de Deense en Duitse handelaren, noch de betrokken Deense en Duitse banken iets onwettigs gedaan. Handel met Cuba is legaal, en handel in Cubaanse producten ook. Zelfs zonder dat zij enige band met de VS hadden, vielen zij toch onder de sanctieregels van de VS en werden zij flink afgestraft.

 

Hoe voorkomt u, dat u iets dergelijks gebeurt?

-   Spreek een prijs af in een andere valuta dan US dollars

-   spreek af dat de betaling ook niet in dollars wordt afgewikkeld en dat u en uw wederpartij de eigen bank instructies geeft dat ook niet te doen.

 

Als de bank het ook zo uitvoert, valt de transactie buiten de sanctiewetgeving van de VS. Als de bank de transactie desondanks in dollars afdoet, kunt u eventuele schade op de bank verhalen.

Mr Ben Heijmeijer

Mr Ben Heijmeijer

Aalsmeer, 16 november 2020, Mr Ben Heijmeijer
Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation
+31 297 347166

Terug naar overzicht

nl en de