Contact us

Turfstekerstraat 63
1431 GD Aalsmeer
+31 297 347166
+31 297 347176
mr. B. Schoenmaker
mr. B. Heijmeijer

Via social media

Ben Schoenmaker has his own column in the Ondernemerscafé on Radio Aalsmeer

This blog has no translation.
Goed geregeld

Goed geregeld

U moet er niet aan denken maar… iedereen loopt het risico van ziekte en ongeval. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is meestal wel geregeld voor dat geval. Maar bijna één op de vijf mensen verliest tijdens zijn leven voor een kortere of langere periode het vermogen zelf nog beslissingen te kunnen nemen. Belangrijke vraag is dan wie in die periode namens u kan en mag optreden en wat die gemachtigde dan moet doen. Voorkomen moet worden dat uw tijdelijke uitval meteen een bedreiging is voor bijv. de continuïteit van uw bedrijf.

 

Als u nu niets hebt geregeld, wat gebeurt er dan als u zelf (tijdelijk) niet meer kunt handelen? In medische zaken wordt u via de algemeen geldende norm van de dienstdoende arts behandeld, waarbij iemand uit uw omgeving de rechter kan vragen iemand aan te wijzen als mentor, als belangenbehartiger tijdens het medische traject. In andere zaken kan iemand uit uw omgeving de rechter vragen (tijdelijk) een bewindvoerder (voor uw vermogenszaken) of een curator (voor zowel uw persoonlijke zaken als vermogenszaken) te benoemen.

Of deze personen het een en ander doen volgens uw eigen wensen is dan nog maar de vraag.

Om daar grip op te krijgen kunt u een zogenaamde Algehele Volmacht op laten stellen, waarin wordt beschreven hoe gehandeld moet worden als u zelf niet in staat bent om te beslissen. Zo weet u wie de zaken gaat waarnemen en weet de gevolmachtigde wat er gedaan moet worden en hoe.

In de Algehele Volmacht kunnen heel verschillende onderwerpen geregeld worden. Behalve uw persoonlijke wensen m.b.t. uw huis, inboedel, schenkingen, verzorging van de kinderen, uw geneeskundige behandeling, etc kunt u ook punten vastleggen met betrekking tot uw bedrijf: wie er dan de directietaken mag overnemen, wie gaat over de bankrekeningen, pensioenen, verzekeringen, belastingaangiften etc.

Hoewel het niet verplicht is, heeft de Algehele Volmacht in de vorm van een notariële akte voordelen qua bewijskracht naar bijv. uw bank en de belastingdienst, etc., maar ook naar uw familie.

Als een dergelijke volmacht wordt gegeven tegen het levenseinde, wordt ook wel gesproken van ‘levenstestament’. Het woord testament kan verwarrend zijn: immers de volmachtgever leeft. Maar de volmachtgever regelt alvast iets voor het geval hij dat zelf (tijdelijk) niet meer kan doen en waarbij zijn wensen of instructies alvast kenbaar worden gemaakt.

Eigenlijk is het zo, dat iemand met een Algehele Volmacht of levenstestament optimaal zijn zelfbeschikking uitoefent.

Mocht u over de mogelijkheden nader geïnformeerd willen worden, dan kan ik u behulpzaam zijn, over inhoud en vorm adviseren en lastige punten gemakkelijker bespreekbaar maken. Bel gerust. De zaak is belangrijk genoeg!

Mr Ben Schoenmaker

Mr Ben Schoenmaker

Aalsmeer, 15 januari 2021, Mr Ben Schoenmaker
Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation
+31 297 347166

Terug naar overzicht

nl en de