Contact us

Turfstekerstraat 63
1431 GD Aalsmeer
+31 297 347166
+31 297 347176
mr. B. Schoenmaker
mr. B. Heijmeijer

Via social media

Ben Schoenmaker has his own column in the Ondernemerscafé on Radio Aalsmeer

This blog has no translation.
Vakantierechten in de corona-periode

Vakantierechten in de corona-periode

Alles is anders dan eerst. Hoe dan om te gaan met het uitbetalen van vakantiegeld en het opnemen van vakantiedagen?

 

Het vakantiegeld behoort volgens de wet uiterlijk in de maand juni betaald te worden, maar daarover kunnen in een arbeidsovereenkomst of in een CAO andere afspraken zijn gemaakt. Als een werkgever het vakantiegeld te laat uitbetaalt, is hij daarover naast de wettelijke rente ook de wettelijke verhoging verschuldigd. Die wettelijke verhoging loopt in 14 dagen op tot 50% van het te laat betaalde bedrag!

Zonder afwijkende afspraken hierover mag een werkgever dus niet eenzijdig besluiten om het vakantiegeld op een later moment uit te betalen, of in termijnen. Daarvoor is instemming van de werknemer zelf nodig. Als u een redelijk en onderbouwd verzoek daartoe doet naar uw werknemers, kan het best zijn dat u die instemming verkrijgt. Want ook uw werknemers zijn er niet op uit om uw bedrijf naar de afgrond te helpen.

U mag evenwel uw werknemers niet onder druk zetten om akkoord te gaan met een voorstel. Als u met hen tot een betalingsregeling komt, is het verstandig die afspraken schriftelijk vast te leggen met een handtekening van beide partijen.

 

Wat betreft vakantiedagen: een werkgever kan zijn werknemers niet verplichten om de wettelijke vakantiedagen (= 4 weken) op te nemen vanwege de coronamaatregelen. Voor bovenwettelijke dagen kunnen andere afspraken gelden, bijvoorbeeld op basis van de CAO.

Een werkgever kan hen uiteraard wel vragen om alvast wettelijke vakantiedagen op te nemen in verband met minder werkaanbod. Misschien dat werknemers daar mee instemmen (voor een beperkt aantal dagen), maar zij mogen dat weigeren.

Als werkgever is het wel raadzaam om uw werknemers te stimuleren om eventueel resterende vakantiedagen van 2019 op te nemen. De resterende wettelijke vakantiedagen vervallen per 1 juli 2020 míts u uw werknemer tijdig en duidelijk vooraf gewezen heeft op deze vervaltermijn en zij/hij die dagen desondanks niet opneemt.

Indien uw werknemer u benadert met de vraag om zijn eerder verzochte en vastgestelde vakantiedagen in te trekken (bijvoorbeeld omdat zijn reis vanwege het coronavirus is geannuleerd), hoeft u daar als werkgever niet mee akkoord te gaan. Vanuit goed werkgeverschap is het wel aan te raden om hierover overleg met uw werknemer te voeren. Enerzijds is het voor de werknemer niet verkeerd om toch vakantie te hebben, zodat hij in deze hectische periode toch voldoende ontspanning en rust krijgt. Anderzijds kan het zijn dat als iedere werknemer zijn vakantie wil verzetten naar bijvoorbeeld het najaar, uw bedrijfsvoering dan spaak loopt. Dan is het belangrijk om afspraken op maat te maken, rekening houdend met de wederzijdse belangen.

Als  werkgever kunt u er ook belang bij hebben om de reeds vastgestelde vakantiedagen van een werknemer in te trekken. Dat is wettelijk toegestaan indien er sprake is van gewichtige redenen. Als er bijvoorbeeld door het corona-virus een piek in uw bedrijfsvoering is ontstaan of door ziekte sprake is van onderbezetting waardoor de bedrijfsvoering in gevaar komt, dan kunt u de reeds goedgekeurde dagen alsnog intrekken. In dat geval kan er wel aanleiding bestaan tot het betalen van schadevergoeding, bijvoorbeeld als de werknemer daardoor annuleringskosten moet betalen.

 

Kortom: er zijn mogelijkheden om creatief met de uitbetaling van vakantiegeld en het opnemen van vakantiedagen om te gaan. Zorg er dan wel voor, dat de afspraken met uw werknemers goed worden vastgelegd.

 

Indien u vragen hierover heeft, wij zijn u graag van dienst.

Mr Ben Schoenmaker

Mr Ben Schoenmaker

Aalsmeer, 17 april 2020, Mr Ben Schoenmaker
Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation
+31 297 347166

Terug naar overzicht

nl en de