Contact us

Turfstekerstraat 63
1431 GD Aalsmeer
+31 297 347166
+31 297 347176
mr. B. Schoenmaker
mr. B. Heijmeijer

Via social media

Ben Schoenmaker has his own column in the Ondernemerscafé on Radio Aalsmeer

This blog has no translation.
Wet Arbeid in Balans - deel 2: ketenregeling

Wet Arbeid in Balans - deel 2: ketenregeling

 

Deze zomer is de Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen, die per 1-1-2020 in gaat. Die wet brengt verandering in onder andere de regels over opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

 

Momenteel mogen maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten binnen een periode van 2 jaar, welke contracten elkaar opvolgen binnen 6 maanden, zónder dat er dan een vast dienstverband ontstaat. Het derde contract voor bepaalde tijd eindigt dan van rechtswege op de overeengekomen einddatum. Dit wordt ook wel de ‘ketenregeling’ genoemd.

 

Nieuw

Per 1 januari a.s. wordt de periode van 2 jaar verlengd naar 3 jaar.

De nieuwe ketenregeling wordt meteen van kracht op alle arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die óp of ná 1 januari 2020 voortduren.

Indien er krachtens de huidige ketenregeling al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan - bijv. omdat de lengte van de gesloten arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd vóór 1 januari 2020 al langer is dan 2 jaar - dan blijft dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Maar als die lengte van 2 jaar pas overschreden wordt óp of ná 1 januari 2020 ontstaat er pas een vast dienstverband na overschrijding van de nieuwe 3 jaarstermijn.

 

Situaties ter verduidelijking

 A  Arbeidsovereenkomst 1 loopt van 1 november 2017 tot 1 november 2018 en de 2e arbeidsovereenkomst van 1 november 2018 tot 1 november 2019. Dan kan per 1 november 2019 geen 3e arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd meer worden aangegaan die van rechtswege afloopt. Want met het 3e contract wordt dan op 1 november 2019 de huidige termijn van maximaal 2 jaar overschreden, waardoor er een vast dienst verband ontstaat.

B. Arbeidsovereenkomst 1 loopt van 1 maart 2018 tot 1 maart 2019 en de 2e arbeidsovereenkomst van 1 maart 2019 tot 1 maart 2020. Omdat op 1 maart 2020 het nieuwe recht geldt, kan er per 1 maart 2020 nog wel een 3e contract voor bepaalde tijd gesloten worden (voor maximaal 1 jaar), dat dan van rechtswege afloopt.

C.  Arbeidsovereenkomst 1 loopt van 1 januari 2018 tot 1 januari 2019 en de 2e arbeidsovereenkomst van 1 januari 2019 tot 1 januari 2020. In deze situatie kan er aansluitend nog wel een 3e contract voor bepaalde tijd (maximaal 1 jaar) gesloten worden. Want op de ingangsdatum van 1 januari 2020 geldt het nieuwe recht, waardoor er pas een vast dienstverband ontstaat als de totale duur van de (3) tijdelijke contracten samen de 3 jaar overschrijden.

D. Arbeidsovereenkomst 1 loopt van 1 april 2018 tot 1 januari 2019 en de 2e arbeidsovereenkomst van 1 januari 2019 tot 1 oktober  2019. Omdat op 1 oktober 2019 pas 2 x 10 maanden zijn verbruikt, kan per 1 oktober 2019 nog een 3e contract voor bepaalde tijd worden gesloten die dan van rechtswege afloopt. De termijn van dat 3e contract mag dan zelfs 16 maanden zijn. Want de overschrijding van de 2 jaarstermijn ingevolge de huidige wetgeving vindt pas plaats ná 1 januari 2020, en vanaf dat moment geldt de nieuwe termijn van maximaal 3 jaar voor 3 contracten van bepaalde tijd.

 

Slot

De nieuwe wet geeft werkgevers dus weer 1 jaar langer flexibiliteit alvorens er een vast dienstverband ontstaat. Mocht dat laatste niet wenselijk zijn, dan kan de werkgever na verloop van 6 maanden na de laatste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de werknemer opnieuw in dienst nemen en opnieuw 3 contracten voor in totaal maximaal 3 jaar met hem sluiten.

 

NB 1. Wel is de werkgever voor een werknemer met een contract voor bepaalde tijd vanaf 1 januari 2020 een 5% hogere WW-premie verschuldigd dan voor een werknemer met een vast contract.

NB 2. Bovenstaande wetswijziging geldt niet voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met AOW-ers. Met hen kunt u als werkgever namelijk maximaal zes contracten voor bepaalde tijd sluiten in een periode van maximaal vier jaar, zónder dat er een vast contract ontstaat. Zie ook:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/vraag-en-antwoord/wat-verandert-er-op-mijn-werk-als-ik-wil-doorwerken-na-mijn-aow-leeftijd

 

Mocht u nog vragen hebben over het bovenstaande, laat ons dat weten. We zijn u graag van dienst.

 

Mr Ben Heijmeijer

Mr Ben Heijmeijer

Aalsmeer, 28 augustus 2019, Mr Ben Heijmeijer
Schoenmaker Bedrijfsjuridisch Advies & Mediation
+31 297 347166

Terug naar overzicht

nl en de